„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START”


W okresie od 01 sierpnia 2012 do 30 czerwca 2014 roku. Przedszkole Nr 4 w Koninie realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ...

„SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”


Tytuł "SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW" nasza placówka otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto podkreślić, że Przedszkole nr 4 w Koninie to jedyne przedszkole w powiecie konińskim i jedne z dwóch przedszkoli w wielkopolsce uhonorowane tym tytułem. Tym samym nasza placówka znalazła się ...

„SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE” – AZP


"AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA" W PRZEDSZKOLU NR 4 W KONINIE to projekt promocji zdrowia realizowany w PRZEDSZKOLU NR 4 W KONINIE w ramach okresu przygotowawczego przed przystąpieniem przedszkola do sieci SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE i uzyskaniu przez placówkę certyfikatu przedszkola promującego zdrowie.

Facebook