„AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA” W PRZEDSZKOLU NR 4 W KONINIE

to projekt promocji zdrowia realizowany w PRZEDSZKOLU NR 4 W KONINIE w ramach okresu przygotowawczego przed przystąpieniem przedszkola do sieci SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE i uzyskaniu przez placówkę certyfikatu przedszkola promującego zdrowie.

Projekt przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 oraz w roku szkolnym 2012/2013. 

HASŁO, KTÓRE PRZYŚWIECA NASZYM DZIAŁANIOM:

„ZDROWY, OPTYMISTYCZNY, ENERGICZNY  PRZEDSZKOLAK, TO W PRZYSZŁOŚCI  ZDROWY  CZŁOWIEK O ROZBUDOWANEJ  ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ I PROEKOLOGICZNEJ , NIEZBĘDNEJ DLA ZACHOWANIA I DOSKONALENIA ZDROWIA WŁASNEGO I INNYCH LUDZI”

 

GŁÓWNE PRIORYTETY PLANU DZIAŁAŃ AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA:

 

  • Zwiększenie  liczby  dzieci  ze  świadomością  stosowania  zasad  zdrowego żywienia ( rok szkolny 2011/2012 );
  • Promocja  zdrowia  poprzez  właściwą  higienę,  bezpieczne zachowania i aktywność fizyczną w  przedszkolu  i poza nim ( rok szkolny 2012/2013 ).

 

 

 

ODPOWIEDZIALNI: zespół ds. promocji zdrowia

  • Koordynator: Dorota Borowska
  • Zespół: Małgorzata Gaworska-Pietrzak, Ewa Lewandowska, Kamila Kowalska, Karolina Derdzińska, Dorota Sroczyńska, Dorota Przybysz, Anita Sobierajska.

UCZESTNICY I REALIZATORZY PROJEKTU: społeczność  Przedszkola nr 4 w Koninie: dzieci, dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy obsługi przedszkola.

 

 

PREZENTACJA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 4 W KONINIE W OKRESIE LISTOPAD 2011 – GRUDZIEŃ 2012

http://www.p4konin.pl/pdf/Prezentacja.pptx

(Kliknij powyższy link, aby otworzyć prezentację w programie PowerPoint)

 

RAPORT Z ROCZNEJ OCZNEJ DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE ZA ROK 2011/2012

http://www.p4konin.pl/pdf/Raport_SZPZ2011-2012.pdf

(Kliknij powyższy link, aby otworzyć dokument w programie PDF)

 

PREZENTACJA PT.: „PODRÓŻ DO MLECZNEJ KRAINY”

www.przedszkole4konin.pl/pdf/podroz_do_mlecznej_prezentacja.pdf

(Kliknij powyższy link, aby otworzyć prezentację w programie PDF)

 

PREZENTACJA PT.: „PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W ŚRODOWISKU”

http://www.p4konin.pl/pdf/PRZEDSZKOLAK_BEZPIEC_NY_W_SRODOWISKU.pdf

(Kliknij powyższy link, aby otworzyć prezentację w programie PDF)

 

PREZENTACJA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 4 W KONINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

www.przedszkole4konin.pl/pdf/prezentacja2012-2013.ppt

(Kliknij powyższy link, aby otworzyć prezentację w programie PowerPoint)

 RAPORT Z ROCZNEJ OCZNEJ DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE ZA ROK 2012/2013

http://www.p4konin.pl/pdf/SZPZ-2012-2013-raport.pdf

(Kliknij powyższy link, aby otworzyć prezentację w programie PDF)

  PREZENTACJA PT.: “ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY”

ZBOZA_ZJADAMY_ENERGIE_Z_NICH_MAMY

(kliknij na powyższy link, aby obejrzeć prezentację w PDF)

Miło nam poinformować, iż Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Walkowiak przyjęła rekomendację Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie i przyznała Przedszkolu nr 4 w Koninie Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Uroczyste wręczenie certyfikatu, odbyło się podczas IX Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie nt. „Szkoła przyjazna mózgowi – szkoła bez stresu”, która miała miejsce 9 grudnia 2013 r. 0 godz. 11.00

 

  PREZENTACJA PT.: “ODPORNOŚĆ WZMACNIAMY, BO O ZDROWE ŻYWIENIE I HIGIENĘ DBAMY

www.p4konin.pl/pdf/odpornosc_wzmacniamy_bo_o_zdrowe.pdf

(kliknij na powyższy link, aby obejrzeć prezentację w PDF)

  SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ AKCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

 PT.: “ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY

http://www.p4konin.pl/pdf/prezentacja_zboza.pptx

(kliknij na powyższy link, aby obejrzeć prezentację w PDF)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że PRACA W WYKONANIU DZIECI Z GRUPY IV

pod opieką pani Kamili Kowalskiej i pani Magdaleny Król

zajęła I MIEJSCE w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA PRZEDSZKOLI na „ZBOŻOWĄ MANDALĘ” w kategorii grupy 3-4 letnie.

 

A to zwycięska grupa wraz z nagrodami:

Zwycięskie prace konkursowe można oglądać na stronie:

 http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/konkursy/aktualne/item/373-wyniki-konkursu-dla-przedszkoli-na-zbozowa-mandale.html

  PREZENTACJA PT.: “UCZYMY SIĘ O JEDZENIU W EKOLOGICZNYM ZNACZENIU

www.p4konin.pl/pdf/Prezentacja-dla-Rodzicow-Uczymy-sie-o-jedzeniu-w-ekologicznym-znaczeniu.pdf

(kliknij na powyższy link, aby obejrzeć prezentację w PDF)

Facebook