W okresie od 01 sierpnia 2012 do 30 czerwca 2014 roku.

Przedszkole Nr 4 w Koninie realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, projekt „Dobre przedszkole na dobry start” .

Celem projektu jest m.in.

  • Umożliwienie dzieciom udziału w edukacji przedszkolnej
  • Wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, językowej, ruchowej i turystyczno – przyrodniczej
  • Zmniejszenie deficytów rozwojowych poprzez zajęcia specjalistyczne
  • Zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi
  • Zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie edukacji dziecka w wieku przedszkolnym

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

(Kliknij powyższy link, aby otworzyć dokument zapisany w formacie PDF)

 

GALERIA

(kliknij aby obejrzeć)

Facebook