GRUPA I

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA DZIECI NA MIESIĄC CZERWIEC

www.p4konin.pl/pdf/ZALOZENIA_NA_CZERWIEC.DOC

(Kliknij na link, aby otworzyć dokument)

Facebook