PODSTAWA PROGRAMOWA

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

www.p4konin.pl/pdf/Podstawa-programowa-wychowania-przedszkolnego.pdf

(Kliknij na link, aby otworzyć dokument zapisany w formacie PDF)

Facebook