ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

  • „Nasze przedszkole” – Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorki: Małgorzata Kwaśniewska i Wisława Żaba- Żabińska –wydawnictwa Mac Edukacja – numer dopuszczenia:  P-4. /1/2016

 

Poza tym Przedszkole nr 4 będzie realizowało wybrane treści programów własnych, jako wzbogacenie treści zawartych w programie „Nasze przedszkole” – rozszerzających wybrane zagadnienia podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Programy własne uzupełniać będą zadania wynikające z realizacji wizji i misji przedszkola.

Są to programy:

  •  „Z Euroludkiem na tropie europejskiej przygody” – program edukacji europejskiej Przedszkola Nr 4 w Koninie – numer dopuszczenia: P-4./PW/2/2016
  •  „Mój region dawniej i dziś” – program edukacji regionalnej – numer dopuszczenia: P-4. /PW/3/2016

 

 

Wszystkie wymienione programy znajdują się w gabinecie dyrektora oraz u nauczycieli poszczególnych grup wiekowych.

 

Facebook