ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Zajęcia dodatkowe realizowane po godz. 13:00 w Przedszkolu nr 4 w Koninie w roku szkolnym 2016/2017

Zajęcia dodatkowe po godz. 13.00

  1. Rytmika – 1 raz w tygodniu dla wszystkich dzieci w ramach współpracy z MDK Konin

  2. Inne zajęcia dodatkowe – zgodnie z harmonogramem poszczególnych grup.

W ramach realizacji podstawy programowej prowadzone są zajęcia języka angielskiego dla dzieci 5 i 6 letnich – 2 razy w tygodniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

  1. Zajęcia logopedyczne – zgodnie z diagnozą (wg indywidualnych harmonogramów).

  2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (terapia pedagogiczna) – zgodnie z diagnozą (wg indywidualnych harmonogramów).

  3. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2016/2017 realizowane będą innowacje pedagogiczne:

  1. „ENGLISH IS FUN”

  2. ” Sport, zabawa oraz gry – to my”

  3. “Śpiewam i gram- to lubię, to potrafię, z tego satysfakcję mam! ”

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

http://www.p4konin.pl/pdf/Zajecia-po-13-00-gr-I.DOC

http://www.p4konin.pl/pdf/Zajecia-po-13-00-gr-II.DOCX

http://www.p4konin.pl/pdf/Zajecia-po-13-00-gr-III.DOCX

http://www.p4konin.pl/pdf/Zajecia-po-13-00-gr-IV.DOCX

http://www.p4konin.pl/pdf/Zajecia-po-13-00-gr-V.DOCX

http://www.p4konin.pl/pdf/Zajecia-po-13-00-gr-VI.DOCX

http://www.p4konin.pl/pdf/Zajecia-po-13-00-gr-VII.DOCX

http://www.p4konin.pl/pdf/Zajecia-po-13-00-gr-VIII.DOCX

 

Facebook