Wysokość bieżącej odpłatności mogą Państwo sprawdzić na nowej stronie internetowej przedszkola pod adresem: www.p4konin.wikom.pl

NALEŻNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE – PAŹDZIERNIK 2017r.

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że termin płatności to do 15-go dnia każdego miesiąca.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz nr grupy. Za zwłokę we wnoszeniu opłat po terminie przedszkole nalicza odsetki ustawowe.

 

 www.p4konin.pl/pdf/przypis-do-internetu-X-2017.pdf

              (Kliknij powyższy link, aby otworzyć dokument zapisany w formacie PDF)

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OD 01.09.2013 r.

 

W związku ze zmianami w Ustawie o systemie oświaty od września 2013 r. wysokości opłat za przedszkole ulegnie zmianie. Zmiany dotyczą opłat za godziny powyżej realizowanej, bezpłatnej podstawy programowej. Każda kolejna godzina powyżej podstawy zostaje obniżona do 1zł.

Dla orientacji podajemy przykładowe obliczenia:

Wrzesień 2013 – ilość dni roboczych 21, czyli -1zł x21dni = 21zł za jedną godzinę.

Październik 2013 – ilość dni roboczych 23, czyli – 1zł x 23 dni = 23 zł za jedną godzinę itd.

 

 I tak, dla 21 dni:                                      dla 23 dni:
1 godz. = 21zł
2 godz. = 42zł
3 godz. = 63zł
4 godz. = 84zł
5 godz.= 105zł
                           1 godz. = 23zł
                           2 godz. = 46zł
                           3 godz. = 69zł
                           4 godz. = 92zł
                           5 godz.= 115zł

 

 

 

 

 

Dzienna stawka żywieniowa (za trzy posiłki) wynosi – 6,50zł

 

UWAGA !

Z dniem 01.05.2012r. uległ zmianie numer rachunku bankowego Przedszkola Nr 4 w Koninie.

Aktualny rachunek bankowy:


Getin Noble Bank SA
85 1560 0013 2015 2811 6064 0001

Prosimy rodziców, którzy dokonują opłat za przedszkole przelewem, o szczególne zwrócenie uwagi na numer rachunku bankowego przedszkola.

Facebook