RADA RODZICÓW

 

 

W Przedszkolu Nr 4 w Koninie działa Rada Rodziców:

 
Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady – Adam Stokowski
Z-ca przewodniczącego –  Patrycja Ptak
Skarbnik Rady – Magdalena Michalska 
Sekretarz Rady Joanna Gadomska 

 
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marek Grabowski
Z-ca przewodniczącego Komisji – Renata Gierwielaniec
Członek – Ewa Socha
Członek – Renata Rudowicz
Członek – Anna Janiak
 

Kompetencje Rady Rodziców zawarte są w Statucie § 3 ust. 3

Facebook