SZANOWNI RODZICE!!!

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 będzie się składać z dwóch etapów:

Etap I – rekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzwkontynuacja. Ten etap przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola i rozpocznie się 24 lutego br.

Rodzice otrzymają od nauczycieli tzw. DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 , które do dnia 28 lutego 2014 r. do godz. 16.00 należy złożyć u nauczyciela grupy. Dane z KARTY do systemu wprowadza przedszkole. Niedostarczenie Karty ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Kartę należy wypełnić we wszystkich wskazanych polach, pismem drukowanym oraz wstawić daty i podpisy w wyznaczonych miejscach.

—————————————————————————————————————————————————

Etap II – rekrutacja dzieci nowych. W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, rodzic będzie musiał zalogować się w systemie pod podanym adresem http://konin.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 10.03.2014. do 31.03.2014.) i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy bezwzględnie wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola. Nie jest wskazane, by już po złożeniu WNIOSKU w przedszkolu,  wprowadzać w niej jakiekolwiek zmiany, ponieważ może to spowodować niejasność danych i odrzucenie kandydata przez system. Rekrutacja – wypełnianie i składanie, WNIOSKÓW jest możliwa tylko ww. terminie, tzn. 10.03.2014r. od 8.00 – do 31.03.2014r. do 15.00. Dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Stare Miasto do WNIOSKU należy dołączyć zgodę wójta gminy na pokrywanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

                                                                                                                                                      Mariola Wasilewska

                                                                                                                                   Dyrektor Przedszkola Nr 4 w KoninieZarządzenia Nr 20/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin