SZANOWNI RODZICE!!!

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 będzie się składać z dwóch etapów:

Etap Irekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzw. kontynuacja. Ten etap przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola i rozpocznie się 20 lutego br.

Rodzice otrzymają od nauczycieli tzw. DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 , które do dnia 6 marca 2015 r. do godz. 16.00 należy złożyć u nauczycieli poszczególnych grup. Dane z KARTY do systemu wprowadza przedszkole. Niedostarczenie Karty ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Kartę należy wypełnić we wszystkich wskazanych polach, pismem drukowanym oraz wstawić daty i podpisy w wyznaczonych miejscach.

 ————————————————————————————————————————————————–

Etap IIrekrutacja dzieci nowych. W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, rodzic będzie musiał zalogować się w systemie pod podanym adresem http://konin.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 9.03.2015. do 31.03.2015.) i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Nie jest wskazane, by po złożeniu WNIOSKU w przedszkolu,  wprowadzać w niej jakiekolwiek zmiany, ponieważ może to spowodować niejasność danych i odrzucenie kandydata przez system.

Link do strony z zarządzeniem Prezydenta m. Konina:

  http://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1128&kad                                                                                                            

                               

   Mariola Wasilewska

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Koninie

sf

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 4 W KONINIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

www.p4konin.pl/pdf/Regulamin_rekrutacji_2015-2016.pdf

(Kliknij na link, aby otworzyć dokument zapisany w formacie PDF)

Facebook